ESCOLA PROVINCIAL DE GAITAS DA EXCMA. DEPUTACIÓN DE OURENSE


LECCIÓNS BÁSICAS DA GAITA
TODO O TEMARIO QUE FIGURA NESTA PÁXINA FOI EXTRAIDO DO LIBRO "OS SEGREDOS DA GAITA", DE XOSÉ LOIS FOXO - DIRECTOR DA ESCOLA DE GAITAS DA EXCMA. DEPUTACIÓN DE OURENSE.

1.- Distribución Aproximada da Gaita No Mundo
2.- Cadro Xeral Das Posicións Na Gaita
3.- A Postura do Gaiteiro-Bandas de Gaitas
4.- Encol da Morfoloxía da Gaita Galega - Partes da Gaita
5.- Gaitas Transpositoras e non Transpositoras - Tono de Afinación
6.- Adornos ou Froleos, Apoiaturas, Mordentes e Picados
7.- Batemento - Mordente Simple
8.- Portamento e Trino
9.- Afinación I. Bordóns e Punteiros
10.- Afinación II. Abrir e pechar o Ronco. Afinación en grupo
11.- Separación ou Repetición das Notas Iguais na Gaita
12.- Exemplos de Separación de Notas do Mesmo Tono