LECCIÓNS BÁSICAS DA GAITA
TODO O TEMARIO QUE FIGURA NESTA PÁXINA FOI EXTRAIDO DO LIBRO "OS SEGREDOS DA GAITA", DE XOSÉ LOIS FOXO - DIRECTOR DA ESCOLA DE GAITAS DA EXCMA. DEPUTACIÓN DE OURENSE.

12.- EXEMPLOS DE SEPARACIÓN E REPETICIÓN DAS NOTAS IGUAIS.

Este gráfico indícanos que unicamente se levantará o dedo representado pola nota fusa no caso de tratarse de picados. No caso de batementos indicará o movemento conxunto e simultáneo dos dedos necesarios para acadar a nota representada.


Exemplos de Picados
(Levantar só o dedo indicado)
Exemplos de Batementos
(Golpear co dedo ou dedos necesarios)


ESCALA CON PICADOS


ESCALA CON BATEMENTOS


Combinación de picados con batementos Batemento de LA pechado Batemento entre notas distintas


Voltar ó Índice