ESCOLA PROVINCIAL DE GAITAS


A Escola Provincial de Gaitas de Ourense, dependente da Deputación Provincial, é o viveiro da Real Banda de Gaitas, e gracias a ela fórmanse milleiros de gaiteiros non soio da Galicia Interior senón tamén do Exterior.

Os acordos e a colaboración con centros galegos en todo o mundo e con agrupacións musicais diversas, e tamén por suposto a presencia na Internet permiten potenciar unha labor divulgativa e formativa de gran dimensión.